Är det lönt att anlita en mäklare?

När det är dags att flytta och byta bostad så vänder de allra flesta sig till en fastighetsmäklare. För många är det till och med så att man inte ens överväger något annat eftersom det är standard vid den här typen av affärer. Men det är faktiskt möjligt att sälja sin bostad själv utan hjälp av en mäklare. Båda tillvägagångssätten har naturligtvis sina för- och nackdelar och säljarna måste själva överväga vilket som är det sätt som de känner sig mest bekväma med. Det gäller att göra en del efterforskningar så att man klart och tydligt förstår vad det är man ger sig in i när man väljer hur man skall göra.

Är det lönt att anlita en mäklare?

För- och nackdelar med att sälja utan mäklare

Den allra största fördelen med att själv sälja sin bostad är naturligtvis de pengar som man kan tjäna på att inte behöva betala ett mäklararvode. Mäklare tar vanligtvis ut ett avgift för sitt arbete som brukar uppgå till 2- 3% av den totala försäljningssumman. Det låter kanske inte så mycket men med tanke på hur mycket det kostar att köpa en bostad idag så blir det ändå en ganska stor summa pengar- pengar som de flesta nog skulle föredra att lägga på andra saker.

Nackdelarna är istället de att man inte får de säkerheter som man får när man anlitar en mäklare. Det finns en hel del regler för hur en försäljning av en bostad skall gå till och det är mäklarens uppgift att känna till dessa och se till att de efterföljs. Säljer man utan en mäklare kommer det istället krävas mer av säljarna för att en säker affär skall kunna genomföras.

Är det lönt att anlita en mäklare?

Mäklarens arbete

Att anlita en mäklare är bra då det innebär en stabil och säker affär för både köpare och säljare- en affär där det är mäklarens ansvar att se till att allting går rätt till. Mäklaren sammanför de två parterna och ser till att alla nödvändiga papper finns tillgängliga och att alla krav uppfylls. Det brukar också vara lättare när en mäklare håller i en budgivning än om säljaren själv skall göra det samma.

Sammanfattningsvis bör man också nämn att det är lättare att få fler spekulanter på en lägenhet som säljs genom en mäklare eftersom många känner sig tryggare på så sätt. Detta ökade intresse leder i sin tur förhoppningsvis till ett högre försäljningspris. Men då får man också räkna med att betala för mäklarens tjänster.