Köpa en nyproduktion –Så går det till

Det byggs en hel massa på bostadsmarknaden i Sverige idag. I takt med att vår befolkningsmängd ökar så krävs det allt fler bostäder. Allt fler väljer därför att köpa nyproducerade bostäder direkt från byggaren.

Att köpa en nyproducerad bostad kan vara ett mycket bra alternativ för den som har lite framförhållning, som hittat en speciell plats som man vill bo på eller som tycker det är viktigt att få vara med och bestämma över bostadens utformning och inredning. Att köpa en nyproduktion skiljer sig dock en hel del mot hur vanliga bostadsaffärer går till- det är viktigt att ha med detta i beräkningen så man vet vad man kan förvänta sig av upplevelsen.

Det finns många fördelar med nyproduktioner

Köpa en nyproduktion –Så går det tillDen absolut största fördelen med nyproduktioner är, som tidigare nämnts, att man som köpare har stort inflytande över hur bostaden skall se ut. Kommer man in i processen tidigt så brukar man ha fulla valmöjligheter över hur man vill att alla rum skall inredas. Vanligt är också att man får välja vilka olika material som man vill ha i kök och badrum samt vilken typ av vitvaror och fasta möbelkonstellationer man vill ha. På så sätt kan lägenheten utformas precis som man själv vill och man behöver inte leva med en annan persons val, som dessutom kanske inte passar den egna smaken eller livsstilen.

Så går köpet till

Köpa en nyproduktion –Så går det tillOm man blir intresserad av en nyproduktion bör man ta kontakt med byggherren eller de företag som sköter bygget och anmäla sitt intresse. På så sätt kommer man att hållas uppdaterad om framstegen i projektet och även bli informerad och ges chansen att köpa en av enheterna när de börjar säljas. Man skall dock vara medveten om att detta kan ta ganska lång tid. Från att bostaden börjar uppföras för till dess att den är färdigställd och det är dags för inflytt kan det ibland ta flera år.

När de nyproducerade bostäderna börjar säljas kommer man som köpare ombes att skriva på ett bokningsavtal och betala en så kallad bokningsavgift. Denna avgift fungerar som en deposition och kommer att räknas som en del av den totala köpesumman när det slutgiltiga köpet så småningom går igenom. Även om detta kan dröja bör man som köpare ha allt det ekonomiska klart eftersom man förbinder sig att köpa bostaden. Alltså måste man redan på ett tidigt stadie förhandla med sin bank om lånelöften och andra liknande processer.

När bostaden är klar så genomförs en rad olika inspektioner. Den första sker innan inflyttningen och den utförs av en oberoende besiktningsman. Även en slutbesiktning utförs innan man får tillgång till sin bostad. Slutligen så sker en garantibesiktning två år efter att man fått tillgång till lägenheten och slutbesiktningen godkänts.